Volkstuinvereniging Grouw

Tuinieren voor uw plezier

Beregeningsverbod

Wetterskip Fryslân heeft op 25 juli 2018 een beregeningsverbod ingesteld om water te besparen. Dat betekent dat geen water meer uit de sloten mag worden gehaald voor de tuin. Er zijn evenwel uitzonderingen.

Beregenen: wat mag (nog) wel, wat mag niet?

Op de website van wetterskip Fryslân wordt aangegeven wat nog wel en wat niet meer mag. Meer informatie staat op de website van wetterskip Fryslân. Houd deze website goed in de gaten, er kunnen elk moment nadere verbodsbepalingen komen als de situatie daar om vraagt.

Mocht u overdag in de problemen komen in verband met de droogte, dan kunt u water halen uit de voorraadtank op de tuin van Pieta Vlieger. De tank is op woensdag nog gevuld door Frits Wouda. 

Anders moet u tussen 22:00 uur en 8:00 uur de (kwetsbare) planten van water voorzien.

Reacties gesloten.