Volkstuinvereniging Grouw

Tuinieren voor uw plezier

Bestuur

Bestuurssamenstelling:
Henk Volbeda – voorzitter
Bonne Bruinsma – secretaris, T: 0566-622275, M: 06-19762962
Marion van Welsenes – penningmeester
Harry de Jong – tuinuitgifte
Jan van der Meer

Kijk hier voor informatie over lidmaatschap.