Volkstuinvereniging Grouw

Tuinieren voor uw plezier

Lidmaatschap

Heeft u belangstelling voor een tuin? Neem dan contact op met het bestuur, tel. 06-19762962, of stuur een e-mail.

Het lidmaatschap van onze vereniging is € 10,00 per jaar.
De huur van de tuin is € 0,14 per m2 / jaar.

Bijkomende kosten kunnen zijn de kosten van braakliggend terrein op het tuincomplex. Dat wordt per jaar bekeken.