Volkstuinvereniging Grouw

Tuinieren voor uw plezier

Winkel

In de winkel van de vereniging zijn diverse meststoffen en andere spullen verkrijgbaar. Voor het aangeboden assortiment zie hieronder.
U kunt de artikelen niet contant betalen, daarvoor moet u bij de penningmeester zijn. Het verschuldigde bedrag kan via de bank (NL57 RABO 0356 2104 80) of contant bij de penningmeester worden betaald.
De winkel is niet op vaste tijden open: Heeft u iets nodig, dan kunt u terecht bij Jan van der Meer of Bonne Bruinsma.

Het assortiment van de winkel:

Kalk.
Kalk wordt nauwelijks als plantenvoedsel gebruikt maar is onmisbaar, omdat het zuren (als oxaalzuur) neutraliseert. Daarmee wordt plantvergiftiging voorkomen. Verder is het noodzakelijk voor de vorming van humus, het verbetert de structuur van de bodem en de opname van voedingsstoffen en verder bevordert het de stikstofbinding die van bacteriën komt.
Bekalken gebeurt in het najaar of in het vroege voorjaar. Februari is dan ook een goede periode om een bekalking uit te voeren. 

Culterra (koemestkorrels).
Culterra is de ideale organische meststof voor de gehele tuin. Het heeft alles in zich om een gezonde en ongestoorde groei van gazon, planten, struiken en gewassen te garanderen. De mestkorrels van Culterra zijn gemakkelijk in gebruik, eenvoudig te doseren en werken snel en langdurig. Koemestkorrels dien je over de tuin uit te strooien in januari/ februari.

Als je kiest voor verse koemest is het echter een beter idee om dit aan het eind van het seizoen toe te voegen.  Verse koemest kan je het beste onderspitten in oktober/ november.

Vivikali.
Grondmonsters wijzen steeds vaker op een hoog zoutgehalte Na (natrium) en Cl (chloor). Een hoog zoutgehalte in de bodem is nadelig voor de teelt omdat het de productie kan verlagen en schade kan geven aan de planten.

Bij de bemesting is het dus belangrijk erop te letten dat het toedienen van extra zouten zoveel mogelijk vermeden wordt.
Wanneer het kaligehalte van de bodem laag is, wordt veelal gekozen voor Patentkali of Kali 60. Deze en vele andere vaste meststoffen bevatten echter ballastzouten zoals Na en Cl die het zoutgehalte van de bodem nog extra verhogen.

De oplossing is te kiezen voor DCM VIVIKALI®. Deze samengestelde organische meststof NK 2-20 is rijk aan kalium, maar chloorarm. Deze meststof heeft niet alleen voedingselementen, maar verrijkt de bodem ook met organische stof (= humus), waardoor de structuur van de bodem verbetert.
Niet alleen de fysische structuur en het vochthoudend vermogen verbeteren, maar ook de bindingscapaciteit voor voedingselementen verhoogt. Hierdoor wordt de uitspoeling van kalium, een element dat gemakkelijkt uitspoelt, tegengegaan.

  • DCM Vivikali is een organische meststof met een hoog kaliumgehalte (20 % K2O);
  • langzame, maar continue vrijstelling: geen risico op zoutschokken en betere benutting van kalium;
  • onmisbaar bij de teelt van vrucht-, wortel- en knolgewassen voor dikke vruchten;
  • ideale kaliumbron voor lichte en zandige gronden of gronden (te) rijk aan magnesium;
  • toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw (bevat enkel grondstoffen toegelaten in Bijlage II van de verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en wijzigingen).

Bonenstokken.
Deze stokken worden ook wel tonkin- of bamboestokken genoemd. De duurzaamheid van tonkinstokken is beperkt omdat ze na een aantal jaren beginnen te rotten aan de grond.  De stokken zijn ca 2,50 meter lang.

Vliesdoek (momenteel uitverkocht).
Vliesdoek beschermt uw planten tegen koude en vervroegt de groei ervan. Het creëert een microklimaat in de winter en in de zomer en vangt zo grote en plotse temperatuurverschillen op. Het groeivlies beschermt tegen schade van wind, storm, hagel, hitte en slagregens. Wanneer het bevroren is, biedt vliesdoek ook een goede isolatie (iglo-effect). Het beperkt ook het vochtverlies.

Vliesdoek is zeer licht en weegt dan ook niet door op de planten. Het is lucht- en waterdoorlatend en UV-bestendig, laat 90% van het licht door en beschermt de planten tegen zonneverbranding. Als er vliesdoek op het gewas ligt kunnen sommige schadelijke insecten, zoals de koolvlieg en de wortelvlieg er niet bij komen. Ook vogels kunnen niet aan de gewassen die zich onder de vliesdoek bevinden.
In het voorjaar kan het aanbrengen van vliesdoek de teelt van verschillende groenten (wortelen, bieten, bloemkolen,…) met 1 tot 3 weken vervroegen. Vliesdoek vermindert de vrieskou met enkele graden per laag.